Υπηρεσίες

Η επίτευξη της κερδοφορίας της επιχείρησή σας δεν εξαρτάται από έναν παράγοντα μόνο. Χρειάζονται πολλά εξαρτήματα συνδεδεμένα μεταξύ του με “γρανάζια καλά γρασαρισμένα”.

Μπορεί να έχεις δυνατό τμήμα πωλήσεων και να μην έχεις καλό χειρισμό στα οικονομικά σου. Μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό προϊόν αλλά να μην έχεις καλό σύστημα ανεύρεσης δυνητικών πελατών. Ποτέ ένα πράγμα δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα μιας επιχείρησης.

Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Ανάλυση συστημάτων μάρκετινγκ

Ανάλυση διεργασιών

Ανάλυση δεδομένων πωλήσεων

Ανάλυση διαχειριστικών κοστών

Ανάλυση κατασκευαστικών/παραγωγικών κοστών

Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα επίσημο, γραπτό έγγραφο που περιγράφει τον σκοπό του εγχειρήματος, τους στόχους του και τους τρόπους επίτευξής τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πολλοί μικροί επιχειρηματίες βασίζονται στο ένστικτό τους και στις καθημερινές τους πωλήσεις/τζίρους για να υπολογίσουν την κερδοφορία τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών δίνει στους οργανισμούς καλύτερη ορατότητα για το πώς λειτουργεί η επιχείρησή τους.