Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν άγνοια του όρου “Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων” αλλά και τη σημασία που έχει για την επιβίωση της επιχείρησής τους.

Αλλά γιατί πρέπει μια επιχείρηση να αναλύει συχνά τις οικονομικές καταστάσεις τις;

Φανταστείτε ότι πιλοτάρετε ένα αεροπλάνο, και δεν γνωρίζετε πως να “διαβάσετε τα όργανα πλοήγησης. Κοιτάτε το υψόμετρο αλλά δεν γνωρίζετε ότι το ύψος που πετάτε είναι το κατάλληλο για να είστε μέσα στο δίκτυο πτήσης ή για να αποφύγετε ψηλά κτήρια και άλλα εμπόδια. Ή δε γνωρίζετε πως να ερμηνεύσετε αυτό που σας δείχνει το κλισιόμετρο, του τεχνητού ορίζοντα με άλλα λόγια.

Εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν τα όργανα πλοήγησης πως θα προσγειωθείτε εκεί που θέλετε ή ακόμα καλύτερα, πως θα προσγειωθείτε ζωντανοί!

Γι’ αυτό πρέπει να κάνετε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων σας, για να προσγειωθείτε εκεί που θέλετε, οικονομικά.

Να δούμε πιο αναλυτικά γιατί μια ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ή δεδομένων έχει σημασία για την μικρομεσαία επιχείρησή σου.

Σύμφωνα με επισκόπηση που πραγματοποιεί η Αμερικάνικη εταιρεία Guidant Financial κάθε χρόνο γύρω από την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αμερική, που δεν απέχει και πολύ από τα Ελληνικά δεδομένα, 78% των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι είναι κερδοφόρα η επιχείρησή τους, ταυτόχρονα 33% αναφέρουν ότι η ροή μετρητών είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα.

Μήπως ταυτίζεστε με αυτό το δεδομένο;

Πολλοί μικροί επιχειρηματίες βασίζονται στο ένστικτό τους και στις καθημερινές τους πωλήσεις/τζίρους για να υπολογίσουν την κερδοφορία τους. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν είναι αρκετό.

Η ανάλυση οικονομικών δεδομένων για μια μικρή επιχείρηση δε χρειάζεται να είναι περίπλοκη και μακρόχρονη (σε βάθος χρόνου), για να είναι αποτελεσματική και ούτε χρειάζεται να είναι στα πρότυπα μιας μεγάλης επιχείρησης.

Γιατί χρειάζεσαι ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και δεδομένων στην επιχείρησή σου;

Η ανάλυση οικονομικών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση έργων ανάπτυξης, δηλαδή αγορά εξοπλισμού ή επέκταση της επιχείρησης, την ανάλυση (ή εάν δεν υπάρχει τη δημιουργία) προϋπολογισμού και άλλων οντοτήτων που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά ή περιουσιακά στοιχεία.

Σας επιτρέπει να καταλάβετε την απόδοση της επιχείρησή σας έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για την μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης

Αν και υπάρχουν πολλές αναφορές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε την απόδοση της επιχείρησής σας, παρακάτω είναι τρία από τα πιο σημαντικά στοιχεία οικονομικής ανάλυσης. Και οι τρεις αυτές μαζί περιέχουν μια εικόνα “σφυγμού” της επιχείρησής σας. Όταν αναλύονται σωστά, αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορούν να σας βοηθήσουν να προβλέψετε καλύτερα την κατεύθυνση της επιχείρησής σας.

1. Κατάσταση Εισοδήματος ή Κατάσταση Κερδών και Ζημιών

Στη λογιστική διπλής εισόδου, που είναι ένα παγκόσμιο σύστημα λογιστικής, για να γίνει σωστά μια χρηματοοικονομική ανάλυση απαραίτητη είναι πρωτίστως, μια ανάλυση κατάστασης εισοδήματος που θα αποκαλύψει την οικονομική απόδοση της επιχείρησής σας σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Υπολογίζεται αφαιρώντας όλα έξοδα από τα κέρδη σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Εάν οι εισπράξεις από τις πωλήσεις υπερτερούν των εξόδων, στην αναφερόμενη χρονική περίοδο, τότε η επιχείρησή είναι κερδοφόρα.

2. Ισολογισμός ή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Αυτή η κατάσταση δείχνει τι περιουσιακά στοιχεία κατέχει η επιχείρησή σας, όπως εξοπλισμό, απόθεμα, μετρητά, λογαριασμούς προς είσπραξη, δηλαδή απλήρωτα τιμολόγια (ετεροχρονισμένα ή μεταχρονολογημένα), επενδύσεις ακόμα και προπληρωμένα έξοδα.

Επίσης, δείχνει τις οφειλές της επιχείρησής σας, όπως χρέη, προκαταβολές μετρητών σε εμπόρους, πληρωτέους λογαριασμούς, τόκους πληρωτέους, μισθούς πληρωτέους και μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Οι ισολογισμοί χωρίζονται σε δυο τμήματα, τα περιουσιακά στη μια στήλη και οι υποχρεώσεις/μετοχικό κεφάλαιο στην άλλη. Ιδανικά, τα δυο αυτά τμήματα πρέπει να ισοσκελίζονται.

3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει πόσα μετρητά έχει δημιουργήσει και χάσει η επιχείρησή σας από δραστηριότητες όπως η πώληση εμπορευμάτων. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει χρήματα από άλλες ροές, δηλαδή που εισέρχονται στην εταιρεία, όπως χρηματοδότηση από επενδυτές, τραπεζικά δάνεια και μερίσματα από παράπλευρες επενδύσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση.

Η κατάσταση οικονομικών ροών καθορίζει πόσο φερέγγυα είναι μια επιχείρηση (και κατ΄ επέκταση ο επιχειρηματίας) ανά πάσα στιγμή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της ικανότητάς σας να καλύψετε βραχυπρόθεσμα έξοδα ή να απορροφήσετε ξαφνικές οικονομικές “θεομηνίες” όπως παραδείγματος χάρη, την παγκόσμια πανδημία που μόλις περάσαμε.

Δωρεάν Ανάλυση της Επιχείρησής σας στην Έδρα σας