Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, οι Σύμμαχοί σου στην Κερδοφορία

Πως οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μπορούν να βοηθήσουν στην κερδοφορία μιας επιχείρησης.

Κερδοφορία, γιατί έχει σημασία;

Κερδοφορία προκύπτει όταν το συνολικό ποσό των εσόδων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό των εξόδων σε μια περίοδο αναφοράς. Εάν μια επιχειρηματική οντότητα καταγράφει τις επιχειρηματικές της συναλλαγές βάσει της λογιστικής του δεδουλευμένου, είναι πολύ πιθανό ότι η συνθήκη κερδοφορίας δε θα αντιστοιχιστεί με τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τον οργανισμό, καθώς ορισμένες συναλλαγές βάσει δεδουλευμένων (όπως οι αποσβέσεις) δεν περιλαμβάνουν ταμειακές ροές.

Η κερδοφορία μιας επιχείρησης, μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων που αποκομίζουν άμεσα κέρδη. Ωστόσο, αυτό το είδος κερδοφορίας δεν είναι βιώσιμο. Ένας οργανισμός πρέπει να έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο που να επιτρέπει στις συνεχιζόμενες δραστηριότητές του να αποφέρουν κέρδος, διαφορετικά τελικά θα αποτύχει.

Η κερδοφορία είναι ένα από τα μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή της αποτίμησης μιας επιχείρησης, συνήθως ως πολλαπλάσιο του ετήσιου ποσού της κερδοφορίας. Μια καλύτερη προσέγγιση για την αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι πολλαπλάσιο των ετήσιων ταμειακών ροών, καθώς αυτό αντανακλά καλύτερα τη ροή των καθαρών ταμειακών εισπράξεων που μπορεί να αναμένει ο αγοραστής να λάβει.”

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Ειδικός στην κερδοφορία μικρομεσαίων επιχειρήσεων!

Οι παραπάνω παράγραφοι είναι η επιστημονική έννοια της λέξης κερδοφορία. Είναι ωραία λόγια που αναφέρονται σε διοικητικά συμβούλια και μεγάλες εταιρείες, αλλά δεν έχουν καμία σημασία για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό που έχει σημασία για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία είναι να μπορεί να βγάζει ένα μεροκάματο, να πληρώνει τις υποχρεώσεις του και να μπορεί να αποταμιεύσει μερικά χρήματα για ώρα ανάγκης.

Με εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων, δημιουργία οικονομικών μοντέλων, πωλήσεις και μάρκετινγκ, είμαι ο κατάλληλος επαγγελματίας για να βοηθήσει στην κερδοφορία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Μια συνεδρία εξερεύνησης της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση, θα βοηθούσε πολύ να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρίσκετε η επιχείρησή σας.

Προγραμματίστε μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία

Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα επίσημο, γραπτό έγγραφο που περιγράφει τον σκοπό του εγχειρήματος, τους στόχους του και τους τρόπους επίτευξής τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πολλοί μικροί επιχειρηματίες βασίζονται στο ένστικτό τους και στις καθημερινές τους πωλήσεις/τζίρους για να υπολογίσουν την κερδοφορία τους.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών δίνει στους οργανισμούς καλύτερη ορατότητα για το πώς λειτουργεί η επιχείρησή τους.